Wannes Deconinck


Wannes Deconinck

Psycholoog

Voorstelling

In 2019 rondde ik mijn opleiding tot klinisch psycholoog af. Door mijn interesse in het (samen)werken met mensen besloot ik om nadien nog de educatieve master in de gedragswetenschappen te volgen. Naast mijn werk als klinisch psycholoog, sta ik momenteel ook als leerkracht in het secundair onderwijs. Ik ben erkend door de psychologencommissie. Het is voor mij van belang om me telkens te blijven bijscholen en op die manier personen zo optimaal mogelijk te ondersteunen binnen de therapeutische setting.


Ik richt me voornamelijk op jongeren en (jong)volwassenen. Ik probeer hierbij een veilige omgeving te bieden waarbinnen er gepraat en geluisterd kan worden. Therapie betekent voor mij een verbintenis aangaan. Hierbij wordt er samen gezocht naar wat er moeilijk loopt en naar mogelijke manieren om deze problemen te verlichten. Ik vind het belangrijk om telkens te werken vanuit een goede werkrelatie. Ik kwam tijdens mijn opleiding en andere ervaringen reeds in contact met personen die worstelden met heel uiteenlopende moeilijkheden. Op die manier leerde ik werken met verschillende doelgroepen. Ik probeer dan ook telkens mijn therapie zo goed mogelijk aan te passen aan de persoon die voor me zit.


In mijn vrije tijd probeer ik voornamelijk creatief bezig te zijn: muziek, schrijven en tekenen zijn hierbij belangrijke zaken. Ik zoek graag het contact met anderen op en doe graag dingen samen, grote dingen (reizen plannen en maken) en kleine dingen (een gezelschapsspel spelen met vrienden).

Ik ben erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer 951126760)


Visum houdende de toelating om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen (visumnummer 301280)


Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de European Federation of Psychologists Association (EFPA)

Ervaring


2021-heden

Ambulante hulpverlening binnen groepspraktijk


2021-heden

Coach en leerkracht binnen atheneum Herzele 1ste graad secundair


2018-2019

Psychiatrische dienst van AZ Groeninge Kortrijk: afdeling PAS (Psychose, Angst- en Stemmingsstoornissen) en afdeling DAM (Dienst voor Aanpassingsstoornissen en Middelenmisbruik)

Opleiding


Universiteit Gent 2019-2020

Educatieve master in de gedragswetenschappen


Universiteit Gent 2017-2019

Master in de klinische psychologie


Universiteit Gent 2013-2017

Bachelor in de psychologie


Overig

Masterthesis: Context en aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD): de impact van auditieve ruis op aandacht


Masterthesis: Literatuurstudie naar individuele interventies gericht op het verminderen van ADHD-symptomen binnen een klascontext


Intervisie en supervisie


Dominiek Derore

Psycholoog - Criminoloog - Gedragstherapeut (i.o.)

Voorstelling

Ik ben afgestudeerd als psycholoog in 2000 en heb bijna 20 jaar praktijkervaring. Ik ben lid van verscheidene verenigingen en erkend door de psychologencommissie. Doorheen de jaren kwam ik in contact met verscheidene kwetsbare doelgroepen en benaderde ik uiteenlopende hulpvragen, zowel binnen ziekenhuis als ambulante praktijk.


In 2005 startte ik een zelfstandige praktijk. Sinds 2017 werk ik uitsluitend als zelfstandige. 


Daarnaast ben ik echtgenoot, vader van drie kinderen en gepassioneerd door muziek en afstandslopen.

Ik ben erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer 772106056)


Visum houdende de toelating om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen (visumnummer 265198)


Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)


Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)


Ervaring


2005-heden

Ambulante hulpverlening binnen eigen privépraktijk


2017-2020

Ambulante hulpverlening binnen Psychologenpraktijk Op-stap


2008-2017

Individuele therapie, groepstherapie, diagnostiek, risicotaxatie in forensische psychiatrie (residentieel)


2008-2016

Individuele therapie, groepstherapie, diagnostiek binnen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg


2007-2008

SGA-afdeling,

persoonlijkheids- & afhankelijkheidsproblematiek 


2002-2007

Afdelingspsycholoog forensische psychiatrie, mid-security

Opleiding


Universiteit Gent 2017-heden

Specialisatie psychotherapie,

permanente vorming in de gedragstherapie (i.o.)


Interuniversitair 2003-2005

Postacademische vorming Forensische Psychiatrie en Psychologie 


Universiteit Gent 2000-2003

Criminologische wetenschappen


Universiteit Gent 1995-2000

Klinische psychologie, optie: psychoanalyse, gedrags- en systeemtherapie


Overig

Diverse vorming, training en opleiding inzake risicotaxatie, diagnostisch materiaal (vnl. persoonlijkheidsonderzoek), hechtingsgerelateerde behandelstrategieën,…


Intervisie en supervisie


Fenne Dendoncker

Psychologe - Psychotherapeute (i.o.)

Voorstelling

In 2019 behaalde ik mijn diploma in de klinische psychologie aan de universiteit van Leuven. Ik hecht veel belang aan bijscholing. Daarom volg ik op regelmatige basis lezingen, workshops of kortdurende vormingen en duik ik al graag eens met mijn neus in de boeken. Supervisie en intervisie is voor mij onontbeerlijk.


Sedert 2020 startte ik de vierjarige psychotherapie opleiding in de cliëntgerichte therapie. De term cliëntgericht geeft meteen iets te kennen over mijn werkwijze. De ontmoeting met jou als mens staat voor mij centraal. Ik werk graag met (jong-)volwassenen vanaf 16 jaar. Ik vind het belangrijk een veilig klimaat te creëren waarbinnen ik jou in al jouw unieke facetten kan leren kennen zonder oordeel. We geven aandacht aan de zaken die voor jou op de voorgrond staan, waar jij bij wil stilstaan en aan wil werken. We gaan samen op weg en jij bepaalt waarheen. Op geregelde tijdstippen bekijken we de welke weg we reeds hebben afgelegd, hoe jij dat hebt ervaren en of/hoe we de weg zullen vervolgen.


Tijdens de gesprekken wordt er ruimte en aandacht gemaakt voor emoties. Deze kunnen soms overspoelend zijn of net op verre afstand staan. Ze kunnen vervormd of verdrongen zijn of onbegrijpelijk lijken. Dit kan psychische problemen doen ontstaan of in stand houden. Via gesprekstherapie en specifieke methodieken leren we opnieuw contact maken met die gevoelens. Deze vertellen ons waar we nood of behoefte aan hebben/wat we hebben gemist en zetten ons aan tot specifiek gedrag. Tegelijk hebben we aandacht voor jouw lichaam en wat dat allemaal met zich meedraagt en vertelt tijdens de weg die we samen afleggen.


Zelf vind ik het fijn om in de natuur te zijn, te reizen en nieuwe dingen te ontdekken. Ik laat me graag omringen door de mensen die ik graag zie. Naast een groot hart voor mensen, heb ik een grote liefde voor dieren (groot en klein). Om op te laden / te ontspannen kan je me vinden op mijn Yoga mat of in de dansles.

Ik ben erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer 952124930)


Visum houdende de toelating om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen (visumnummer 285834)


Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Ervaring


2021 – heden

Klinisch psychologe – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips Gent


2020 – 2021

Klinisch psychologe – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie Kortrijk


2020

Klinisch psychologe en psychosociaal hulpverlener Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 


2020

Slachtofferhulp - Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)


2019-heden

Ambulante hulpverlening binnen groepspraktijk


2018-2019

Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg Brugge Paviljoen 1 – Mentalisatie Bevorderende Therapie


2015-2016

Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB) Afdeling vzw De Patio - Team Alternatieve Maatregelen (HCA)

Opleiding


KU Leuven 2020

Postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie (i.o.)


KU Leuven 2017-2019

Master klinische psychologie optie volwassenen


KU Leuven 2016-2017

Schakelprogramma klinische psychologie


Vives Kortrijk 2013-2016

Bachelor toegepaste psychologie afstudeerrichting klinische psychologie


Overig

Basisvorming suïcidepreventie (2018)

Basistraining Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (2017)

2-daagse opleiding oplossingsgericht werken (Korzybski instituut) (2019)


Intervisie en supervisie


Lotte Lannoo

Psychologe

Voorstelling

In 2020 behaalde ik mijn diploma als klinisch psychologe. Mijn opgedane kennis en ervaring tracht ik steeds te verruimen en te optimaliseren aan de hand van opleidingen, vormingen en literatuur.

 

Graag ga ik aan de slag met jongeren vanaf 12 jaar alsook met volwassenen/ouderen. Ik ben gedreven in het samen, op eigen tempo, op zoek gaan naar wat helpend is voor jou. Dit binnen een rustig en veilig kader. Verder geloof ik ook dat elk individu sterktes en talenten bezit naast de klachten die men ervaart, ook al heb je het soms moeilijk om deze te zien.

 

In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilligster die activiteiten en ondersteuning voorziet aan leden en leiding binnen een jeugdbeweging. Daarnaast vind ik rust en plezier in tuinieren en het zien groeien van wat ik zaai.

Ik ben erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer 972126885)


Visum houdende de toelating om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen (visumnummer 308184)


Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Ervaring


2020-heden

Ambulante hulpverlening binnen groepspraktijk


2020-heden

Psycho-pedagogisch werker bij Vrij CLB Weimeersen


2019-2020

De Dauw - Behandelingscentrum voor kinderen met autisme en/of een psychotische kwetsbaarheid

Opleiding


Universiteit Gent 2015-2020

Master klinische psychologie


Overig

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH),

hoe verwerk je dat? (2020)


Intervisie en supervisie


Ann Sofie Claeys

Psychologe - Psychotherapeute

Voorstelling

Ik studeerde in 2008 af als klinisch psychologe. In 2019 rondde ik de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de universiteit van Gent af. Sinds mijn afstuderen werk ik in de bijzondere jeugdzorg. Eerst was dit in een begeleidingstehuis voor kinderen en jongeren te Brugge en nu sinds 2010 in een observatiecentrum eveneens voor kinderen en jongeren. Gezien de wegen van deze kinderen en jongeren vaak bezaaid liggen met moeilijkheden, is het vaak niet evident om oplossingen te vinden. Toch probeer ik samen met de jongeren en hun context op pad te gaan en de moeilijkheden aan te pakken.


Ik wil graag gehoor geven aan de individuele last die mensen ondervinden. Ik wil graag een veilige ruimte creëren om onbevooroordeeld te luisteren naar het verhaal dat elk afzonderlijk brengt. Ik ga samen met de persoon op zoek naar hoe men terug vat kan krijgen op zijn/haar eigen leven. Dit, rekening houdend met het tempo van elkeen. Ik geloof erin dat iedere mens een kracht in zich draagt om zijn eigen verlangen te realiseren, maar dat deze vaak gehinderd of geremd wordt. Via het spreken kan men zich bewust worden van deze remmingen en hindernissen en dit maakt het mogelijk om beperkende patronen te doorbreken. Ik ga aan de slag met jongeren en (jong-)volwassenen.


Daarbuiten kan je me vaak zien sporten (op de fiets, al lopend of wandelend). Dit doe ik vaak alleen om tot mezelf te komen of met de mensen die ik graag heb (partner en kinderen, familie en vrienden).

Ik ben erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer 852114639)


Visum houdende de toelating om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen (visumnummer 261140)


Lid van KLIpsy

Ervaring


2020-heden

Ambulante hulpverlening binnen groepspraktijk


2018-heden

Bijzondere jeugdzorg OOOC De Morgenster te Waasmunster


2016- heden

Psychotherapeut bij 'De Spreekkamer' te Evergem

 

2010-2018

Bijzondere Jeugdzorg OOOC De Luwte te Moorslede


Opleiding


Universiteit Gent 2015-2019

Postgraduaat,

Permanente vorming in psychoanalytische therapie


Universiteit Gent 2003-2008

Licentiaat klinische psychologie


Intervisie en supervisie