Praktisch

Praktisch

Afspraken


De praktijk is elke dag geopend van 08:30 uur tot 21:30 uur. Afspraken kunnen vastgelegd worden via e-mail of telefonisch.


Kennismakingsgesprek – Intakefase - Therapieverloop


Bij een eerste verkennend gesprek staan we stil bij je hulpvraag en je verwachtingen, en wordt samen bekeken of deze aansluiten bij ons aanbod. Soms is andere hulp aangewezen en stellen we de mogelijkheid tot eventuele doorverwijzing voor.

We gaan in deze eerste fase samen op zoek naar de mogelijke oorzaken, gevolgen en beïnvloedende factoren van jouw klachten, en we proberen dit alles in kaart te brengen om van daaruit concrete doelen op te stellen.

De vooropgestelde doelen proberen we te bereiken doorheen de sessies door verwerven van nieuwe inzichten, ervaringen en gedragingen, maar ook wordt u uitgenodigd om tussen de sessies actief aan de slag te gaan met de verworven inzichten.

Op regelmatige basis evalueren we waar we staan ten opzichte van jouw doelen. Op die manier kunnen we bepalen of we op goede weg zijn, en of er zaken zijn die we dienen bij te sturen om jouw doelen te behalen.


Tarieven


Een sessie duurt 45 minuten of 1 uur. Tijdens de eerste fase wordt bij voorkeur wekelijks afgesproken. We houden hierin rekening met je situatie en wensen.

    • Individuele therapie: 50 euro voor 45 minuten / 60 euro voor 1 uur.
    • Koppelgesprekken: 60 euro voor 1 uur.
    • Verslaggeving: 60 euro per uur of in overleg.

Betaling gebeurt bij voorkeur contant of via bancontact-app na elke sessie.


Afspraak verplaatsen of annuleren


Gelieve minstens 48 uur (= 2 werkdagen) op voorhand te verwittigen om een afspraak te verplaatsen of te annuleren. Indien hieraan niet wordt voldaan, zijn we genoodzaakt deze afspraak aan te rekenen.


Overleg


Contact met de (huis)arts of andere verwijzers kan genomen worden wanneer wij dit wenselijk of noodzakelijk vinden. Hierin wordt steeds uw toestemming gevraagd en de reden van dit contact toegelicht conform de regels van het beroepsgeheim. Ook u kan de vraag stellen om zaken met derden te bespreken.


Terugbetaling mutualiteit


Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor psycholoog of psychotherapie. Voor meer informatie kan je jouw mutualiteit contacteren. 


Therapie op verplaatsing - Online therapie


Wij bieden mogelijkheden wanneer jij je moeilijk kan verplaatsen of in het buitenland bent. Vraag gerust naar de voorwaarden en de praktische aanpak bij aanmelding. 


Toegankelijkheid 


De praktijk bevindt zich op de benedenverdieping en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Copyright @ All Rights Reserved